Statin grubu ilaç kullananlarda omega 3 desteği

Statin grubu ilaç kullananlarda omega 3 desteği kalp sağlığına ekstra katkı sağlayabilir

Kolesterol düzeyinde azalma sağlayan statin grubu ilaçlarla beraber omega-3 suplementasyonu kan basıncını iyileştirebilir ve arteriyel iyileşmeyi destekleyebilir.
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan verilerin sonuçlarına göre sekiz hafta boyunca günlük 4 gram omega 3 yağ asidi supplementasyonu, arteriyel elastikiyetin iyileşmesi, sistolik ve diastolik kan basıncında azalma ile ilişkilidir.
Arteriyal elastikiyet kardiyovasküler mortalite ve ilerleyen dönemdeki koroner arter hastalıkları için bağımsız bir risk faktörüdür.

Çalışma Detayları

Ailesel hiperkolesterolemi, LDL- kolesterol seviyesindeki artışa neden olan kalıtımsal bir durumdur. Statin grubu ilaç tedavisi aterosikleroz riskini azaltsa da, arterlerdeki elastikiyetin azalması gibi diğer kardiyovasküler riskler aynen kalmaktadır.
Omega 3 yağ asitlerinin bu riskleri azaltıcı etkisinin olup olmadığının araştırıldığı çalışmada ailesel hiperkolesterolemisi olan ve statin grubu ilaç kullanan  20 yetişkine randomize olarak ya 4 gram omega 3 desteği (EPA ve DHA’nın etil ester formu) ya da plasebo verilmiş. Sekiz haftanın sonunda katılımcılar washout (arınma) dönemine alınarak, gruplar çaprazlanmıştır.
Sonuçlar incelendiğinde omega 3 supplementasyonu olan grupta büyük arteriyal elastikiyet %9 artış göstermiştir. sistolik ve diastolik kan basıncında %6 azalma saptanmıştır ve trigliserit seviyesi %20 azalmıştır. Bununla beraber apoB seviyesinde %8’lik azalma gösterilmiştir. Apo B veya Apolipoprotein B, LDL kolesterolün temel lipoproteinidir ve kolesterolün dokulara taşınmasından sorumludur.
Buna karşın küçük arter elastikiyeti üzerine önemli bir etkisi bulunmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir