Sert kabuklu meyvelerin tüketimi kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor olabilir mi?

Özellikle hayvansal protein alımı yerine sert kabuklu meyve tüketimi kardiyovasküler hastalıkların gelişiminin anahtar prosesi olan inflamasyonu azaltıyor olabilir.
Bu çalışmada haftada en az 5 porsiyon sert kabuklu meyve tüketimi inflamatuar belirteçlerin azalması ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki, beden kütle indeksinde yapılan düzenlemelerden sonra halen istatistiki açıdan önemli düzeyde bulunmuştur.
Ancak önemli belirteçlerden biri olan tümör nekrozis faktör reseptör 2 (TNFR2) ile herhangi bir ilişki gösterilememiştir.
Buna ilave olarak, kırmızı et, işlenmiş et, yumurta veya rafine tahılların 3 porsiyonu yerine aynı porsiyonda sert kabuklu meyve eklenmesi önemli parametrelerden biri olan serum C reaktif protein (CRP)ve interlökin 6 düzeyinde azalmayı sağlamıştır.
Sert kabuklu meyveler besin ögesi yoğunluğu fazla olan besinlerdendir. Doymamış yağ asitleri, bitkisel protein içerği posa, mineral, vitamin ve fitosterol, fenolik antioksidan gibi biyokatif bileşenlerce zengindir.
Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda sert kabuklu meyve tüketiminin anti-inflamatuar etkileri ile tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gösterilmiştir. Buna ilaveten yapılan çalışmalarda özellikle LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Çalışma kohortları
Tip 2 diyabeti olmayan 5013 katılımcının dahil edildiği çalışmanın verileri 2 büyük kohort çalışma olan Nurses Health Study ve Heart Professionals Follow up Study’den elde edilmiştir.
Her birinde besin tüketim sıklığı ile sert kabuklu meyve tüketimi hesaplanmıştır.
Plazma göstergeleri olarak C reaktif protein, interlökin 6 ve TNFR2 değerlendirilmiştir.
Çalışma sonunda sert kabuklu meyve tüketiminin inflamasyonu azaltabileceği ancak bunu gerçekleştiren mekanizmanın henüz tam olarak bilinmediği bildirilmiştir. İnflamasyonun azalması da kalp damar hastalıkları risk faktörlerini azaltmaktadır.
Araştırmacılar aynı zamanda sert kabuklu meyvelerin enerji yoğunluğu yüksek besinler olmasına karşın, uzun dönemde ağırlık kaybına neden olabileceğini bildirmektedir. Böylece sert kabuklu meyvelerin, ağırlık kaybı ile kardiyovasküler risk faktörlerinin azalmasına yardımcı olabileceklerini ifade etmektedir.
http://www.nutraingredients.com/Research/Get-some-nuts!-Study-links-intake-with-lower-CVD-risk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.