Düşük kalsiyum hafızayı veya öğrenme yeteneğini etkiliyor olabilir mi?

Cell dergisinde yayınlanan araştırmada araştırmacılar mitokontriye kalsiyum taşıyan kanalların tıkanmasının hafıza ile ilgili sorunlara neden olduğunu; ancak bu olayın öğrenme kapasitesinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığını göstermektedir.
Mitokondri hücrenin elektrik santrali gibidir. Bu organel kimyasal bir enerji kaynağı olan adenozin trifosfatın (ATP) üretiminden sorumludur.
Bu çalışmanın sonuçları kalsiyumun mitokondrideki önemi ve diyetle alınan kalsiyumun buna etkisi hakkında yeni bakış açıları sunmaktadır.
İnsanlarda kalsiyum, vasküler kasılma ve vazoldilasyon, kas fonksiyonu, sinir transmisyonu, hücrelerarası sinyalizasyon ve hormonal salınım için önemlidir.
Meyve sineği ile yapılan araştırma sonuçları
Meyve sineğinde yapılan çalışmada pupa devresinde (böceklerin değişime girdiği orta yaş dönemi) mitokondrial kalsiyum girişinin engellenmesi durumunda, hafızada bozulma gözlemlenmiştir. Bu gözlem yetişkin dönemde tespit edilememiştir.
Bu çalışmanın sonucuna göre gelişim dönemi süresince mitokondriyal kalsiyum girişi, yetişkin dönemde hafızayı etkileyen nöral yeterlilik için önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.